Usługi

Automatyka przemysłowa

Robotyka

Automatyka przemysłowa

Budowa, rozwój oraz modernizacja linii produkcyjnych
oraz samodzielnych urządzeń automatyki przemysłowej

 Robotyka

Uruchomienie, modernizacja, optymalizacja i rozwój
zrobotyzowanych linii produkcyjnych oraz robotów

Elektryka

IT / Scada

Elektryka

Projektowanie, budowa i modyfikacja układów
elektrycznych instalacji niskiego napięcia do 1kV

IT / Scada

Zbieranie danych o sterowanym procesie
i gromadzenie ich w centralnej bazie danych

Elektronika

Mechanika

 Elektronika

Do wyświetlania komunikatów i alarmów,
usprawniające procesy przemysłowe

Mechanika

Modelowanie bryłowe, hybrydowe, elementów metalowych, tworzenie złożeń oraz dokumentacji 2D i 3D