Mateusz Winiarczyk

B. Sc. Eng. Mateusz Winarczyk, Test Systems Engineer

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku Elektrotechnika.

Do tej pory uczestniczył w projektach:

  • Wdrożenia hamowni silnikowej oraz przekładni dla firmy LOCCIONI we Włoszech,
  • Przygotowanie konfiguracji oprogramowania dla hamowni silnikowej „End Of Line” w fabryce TATA – Jaguar Land Rover w Indiach,
  • Wdrożenie oraz testy aktualizacji oprogramowania i konfiguracji dla hamowni silnikowej „End of Line” w fabryce PACCAR w Stanach Zjednoczonych.

W firmie RENSOLID od 1.10.2016