Marcin Strzelecki

M. Sc. Eng. Marcin Strzelecki, Test Systems Engineer

Absolwent Akademi Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Elektrotechnika, specjalizacja: Pomiary Technologiczne i Biomedyczne. Były, aktywny członek kół naukowych Integra oraz Biometr.
W 2015 roku opracował samodzielny projekt dystrybutora środków BHP dla firmy Sest-Luve Polska. W 2017 roku koordynator projektu drona latającego finansowanego z grantu rektorskiego,
uczestniczył również w projekcie badawczym wykorzystania drona latającego do inspekcji studzienek kanalizacyjnych w firmie WinCan.

Zainteresowany projektowaniem i wdrażaniem wszelkich systemów pomiarowych.

W firmie Rensolid od 01.09.2017.