IT / Scada

IT / Scada

Zbieranie danych o sterowanym procesie
i gromadzenie ich w centralnej bazie danych