Bartłomiej Hamuda

B. Sc. Eng. Bartłomiej Hamuda, CAD Design Engineer

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Mechatronika, specjalizacja: Informatyka i Robotyka.
Specjalizuje się projektowaniem CAD.

Ukończone projekty:

  • Projekt reduktora dwustopniowego z pełną dokumentacją techniczną wykonawczą i wytrzymałościową.
  • Opracowanie projektu CAD przekładni robota Kawasaki, z przeprowadzeniem symulacji momentów, prędkości oraz zakresu zasięgu robota.
  • Zaprojektowanie wyciągarki linii ekstruzyjnej rur PVC.
  • Projekt hamowni o trzech stopniach swobody dla automatycznych przekładni samochodowych, wraz z dokumentacją dynamiczną i wytrzymałościową.

W Rensolid od 01.10.2018